Ynghylch Ymweliadau cymunedol

Teithiau Cerdded Cymunedol

Trefnir ymweliadau wyneb yn wyneb rheolaidd ag ardaloedd ledled De Cymru drwy’r rhaglen Teithiau Cerdded Cymunedol. Mae teithiau cerdded yn galluogi’r Comisiynydd i ymweld â gwahanol ardaloedd, sy’n aml yn cael eu heffeithio gan ymddygiad gwrthgymdeithasol a throseddu ac sydd wedi cael eu hamlygu mewn adborth gan gymunedau. Maent yn gyfle i ymgysylltu’n uniongyrchol a gwrando ar bobl yn y gymuned a gweld yn uniongyrchol sut mae gwasanaethau a mentrau a ariennir gan y Comisiynydd yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol.

Bydd teithiau cerdded yn y dyfodol yn cael eu hysbysebu ar ein gwefan maes o law

Gallwch ddarganfod mwy am ymgysylltiad blaenorol y Comisiynydd yma

Digwyddiadau Cymunedol

Mae tîm Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn mynychu amrywiaeth o ddigwyddiadau cyhoeddus drwy gydol y flwyddyn. Mae’r digwyddiadau hyn yn cynnig cyfleoedd ardderchog i ni godi ymwybyddiaeth am rôl Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ac yn ein galluogi i ymgysylltu â phobl o bob oed.

Os ydych yn trefnu digwyddiad ac yr hoffech wahodd tîm y Comisiynydd, cysylltwch â ni – engagement@south-wales.police.uk

Cadwch lygad allan isod am y digwyddiadau y byddwn yn eu mynychu y flwyddyn hon!

Darlun o ddraig Tsieineaidd

Gŵyl Diwrnod Treftadaeth Tsieineaidd

I ddathlu Blwyddyn y Ddraig, mae ein tîm yn falch o gefnogi a mynychu’r digwyddiad cymunedol hwn a gynhelir gan Gymdeithas Tsieineaidd yng Nghymru.

Pryd: Dydd Sadwrn 8 Mehefin 2023, 12-4pm, Amgueddfa Sain Ffagan.

Learn More
Llun o dorf a pherfformwyr yng ngŵyl Mela

Cardiff Mela

Mae ein tîm yn falch o gefnogi a mynychu Mela Caerdydd eto eleni.

Pryd: Dydd Sul 23 Mehefin 2023, 12 – 6pm. Bae Caerdydd.

Learn More
Logo Adfest 2024 - Dyma fi - All Wales People First.

Adfest 2024

Mae ein tîm yn falch o gefnogi a mynychu AdFest, a drefnir gan Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan.

Pryd: Dydd Iau 20 Mehefin, Caerdydd.

Learn More
Llun o faner gyda lliwiau'r enfys

Pride Cymru

Mae ein tîm yn falch o gefnogi a mynychu’r ŵyl balchder LGBTQ+ a gynhelir gan Pride Cymru.

Pryd: Dydd Sadwrn 22 Mehefin 2023, 12 – 6pm. Castell Caerdydd.

Learn More
Llun o saethau coch yn Sioe Awyr Cymru

Sioe Awyr Cymru

Bydd Sioe Awyr Cymru yn dychwelyd i Fae Abertawe eleni a’n tîm yn edrych ymlaen at fod yn rhan o’r digwyddiad eto eleni.

Pryd: Dydd Sadwrn 6 a dydd Sul 7 Gorffennaf, Bae Abertawe.

Learn More