Y Comisiynydd yn mynd i Ŵyl Mela Caerdydd

Wythnos diwethaf, aeth Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ac aelodau o’r tîm i Ŵyl Mela Caerdydd ym Mae Caerdydd. Mae’r digwyddiad yn arddangos amrywiaeth eang o ddiwylliannau, cerddoriaeth, dawns, celfyddydau, ffasiwn a bwyd. Drwy gydol y dydd, cynhaliwyd perfformiadau byw i’r ymwelwyr ac roedd gweithgareddau i’r plant ac amrywiaeth o weithdai a stondinau.

Mae tîm y Comisiynydd wedi bod yn falch o gefnogi a mynychu’r digwyddiad hwn ers sawl blwyddyn ac roedd yn awyddus unwaith eto eleni i fod yn rhan o’r dathliadau. Siaradodd y tîm â channoedd o bobl drwy gydol y dydd am rôl Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu a chafodd adborth gwerthfawr gan y rhai a oedd yn bresennol am blismona lleol.

Dywedodd Emma Wools, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu a aeth i’r digwyddiad, “Mae’n bleser mynd i’r ŵyl fywiog hon lle gall pobl ddod at ei gilydd i ddathlu pob diwylliant. Mae meithrin cydberthnasau cadarnhaol â chymunedau amrywiol a cheisio gweithio gyda grwpiau a sefydliadau lleol tuag at greu gwell cydlyniant cymunedol yn flaenoriaeth i mi yn bersonol ac yn broffesiynol. Mae bod yn bresennol mewn digwyddiadau cymunedol fel Gŵyl Mela Caerdydd yn rhoi cyfle gwych i mi a fy nhîm gynyddu ymwybyddiaeth o fy rôl ac, yn bwysicach fyth, roi cyfle i bobl rannu eu barn a’u profiadau â ni.”

Llun o Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd, Emma Wools ac aelodau o'r tîm ym Mela Caerdydd

Y Diweddariadau Diweddaraf

Arhoswch yn wybodus gyda'n tudalen newyddion sy'n cynnwys y diweddariadau diweddaraf ac unrhyw ddatblygiadau.'

Newyddion
Llun o Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd, Emma Wools ac aelodau o'r tîm yn Pride Cymru yng Nghaerdydd

Y Comisiynydd yn ymuno â dathliadau Pride Cymru

Llun o dîm Ymgysylltu'r Comisiynydd gyda chynrychiolydd Adfest mewn stondin

Aelodau o’r tîm yn cymryd rhan yn nigwyddiad Adfest

Picture of the Police and Crime Commissioner, Emma Wools, and members at the Chinese Heritage event.

Comisiynydd yn mynd i Ddiwrnod Treftadaeth Ddiwylliannol Tsieineaidd