Emma Wools lofnodi llw y swydd

Mae Alun Michael yn llongyfarch ei olynydd, Emma Wools, yng nghyfrif etholiad PCC yng Nghanolfan Chwaraeon Castell-nedd ar 3 Mai, 2024.

Emma Wools lofnodi llw y swydd

Heddiw, gwnaeth Emma Wools, sydd newydd gael ei hethol yn Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, lofnodi llw y swydd ym Mhencadlys yr Heddlu ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Wrth dyngu’r llw, mae Emma yn addo gweithredu ag uniondeb, rhoi llais i’r cyhoedd, bod yn dryloyw ac yn atebol i’r cyhoedd.

Tyngodd y llw ym mhresenoldeb Prif Weithredwr Cyngor Castell-nedd Port Talbot a Swyddog Canlyniadau Ardal yr Heddlu ar gyfer etholiadau De Cymru, Karen Jones.

Cafodd Emma ei hethol gan gymunedau De Cymru yr wythnos diwethaf. Gwnaed y cyhoeddiad yng Nghanolfan Chwaraeon Castell-nedd ddydd Gwener, 3 Mai

Emma Wools lofnodi llw y swydd

Y Diweddariadau Diweddaraf

Arhoswch yn wybodus gyda'n tudalen newyddion sy'n cynnwys y diweddariadau diweddaraf ac unrhyw ddatblygiadau.'

Newyddion
Image of PCC Alun Michael and others at the TACKLE after Dark event in Pyle, Bridgend.

Comisiynydd yn ymweld â Phen-y-bont ar Ogwr i weld sut mae ‘rygbi trefol’ yn mynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol

Image of the PCC on an engagement visit

Hwb ariannol o £1m i helpu i wella diogelwch strydoedd De Cymru

Lleisiau Ifanc yn mynd y tu ôl i’r llenni ym mhencadlys yr heddlu