Information Commissioner’s Office

Ewch i Wefan

Mae gwefan yr ICO yn rhoi gwybodaeth a chyngor ymarferol i'r cyhoedd mewn perthynas â'u hawliau diogelu data a gwybodaeth yn unol â Deddf Diogelu Data 2018, GDPR y DU a Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

0303 123 1113

Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
UK
SK9 5AF
Cyrraedd yma