Survivor’s UK

Ewch i Wefan

Mae'r Llinell Gymorth Genedlaethol i Ddynion Goroeswyr yn llinell gymorth gyfrinachol ar gyfer dioddefwyr gwrywaidd trais a cham-drin rhywiol. Maent hefyd yn darparu cefnogaeth emosiynol dros y ffôn, SMS (testun), sgwrs fyw ac e-bost.

help@survivorsuk.org

020 3322 1860