Rape Crisis

Ewch i Wefan

Gwasanaeth sgwrsio ar-lein a ffôn am ddim i unrhyw un 16+ oed yng Nghymru a Lloegr sydd wedi cael ei effeithio gan dreisio, cam-drin plant yn rhywiol, ymosodiad rhywiol, aflonyddu rhywiol neu unrhyw fath arall o drais rhywiol.

Phone: 0808 802 9999 (24/7)