NAPAC (Cymdeithas Genedlaethol Pobl sy’n cael eu Cam-drin yn ystod Plentyndod)

Ewch i Wefan

Mae NAPAC (Cymdeithas Genedlaethol Pobl sy'n cael eu Cam-drin yn ystod Plentyndod) yn cynnig cymorth i oedolion sy'n goroesi pob math o gam-drin plant, gan gynnwys camdriniaeth gorfforol, rhywiol, emosiynol neu esgeulustod. NAPAC yw'r unig wasanaeth cymorth cenedlaethol am ddim i oedolion sy'n goroesi o bob math o gam-drin plant. Maent yn cynnig cymorth arbenigol a chyfrinachol i bob oedolyn sy'n goroesi unrhyw fath o gamdriniaeth, a weithredir gan staff profiadol a gwirfoddolwyr hyfforddedig.

support@napac.org.uk

0808 801 0331