EYST

Ewch i Wefan

Sefydlwyd Tîm Cefnogi Pobl Ifanc a Lleiafrifoedd Ethnig yn 2005 gan grŵp o bobl ifanc o leiafrifoedd ethnig yn Abertawe.

Ei nod oedd llenwi bwlch yn y ddarpariaeth ar gyfer pobl ifanc dduon a lleiafrifoedd ethnig 11-25 oed drwy ddarparu gwasanaeth cymorth cyfannol, diwylliannol sensitif i ddiwallu eu hanghenion.

info@eyst.org.uk

01792 466980

Units B & C
11 St Helen Road
Swansea
United Kingdom
SA1 4AB
Cyrraedd yma