Dyn Safer Wales

Ewch i Wefan

Gweithio ar draws Cymru i gefnogi dynion sy'n profi cam-drin domestig. Mae Prosiect Dyn yn darparu cefnogaeth i ddynion heterorywiol, hoyw, deurywiol a thraws sy'n profi cam-drin gan bartner. Maent yn darparu cymorth cyfrinachol a chymorth i ddynion sy'n cael eu heffeithio gan gam-drin domestig i ddod o hyd i'r gwasanaethau gorau sydd ar gael yn eu hardal leol. Mae hyn yn cynnwys cynllunio diogelwch, cyfeirio at wasanaethau ledled Cymru, cyngor a chefnogaeth emosiynol.

Dyn@saferwales.com

0808 801 0321

Cymru