DAN 24/7

Ewch i Wefan

Mae Llinell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru, a elwir hefyd yn DAN 24/7 yn cael ei chynnal gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr gyda chyllid yn cael ei ddarparu gan Lywodraeth Cymru.

Mae DAN 24/7 yn llinell gymorth ffôn ddwyieithog am ddim sy'n darparu un pwynt cyswllt i unrhyw un yng Nghymru sydd eisiau rhagor o wybodaeth a / neu help sy'n ymwneud â chyffuriau a/neu alcohol.

The service is available 24 hours a day, 7 days a week.

The helpline will assist individuals, their families, carers, and support workers within the drug and alcohol field to access appropriate local and regional services.

0808 808 2234 / text DAN to 81066

Llinell gymorth sylw Cymru Gyfan
Cymru