Cymorth i Ferched Cymru

Ewch i Wefan

Rydym ni’n ffederasiwn o sefydliadau arbenigol yng Nghymru sy’n darparu gwasanaethau achub bywyd i oroeswyr trais a chamdriniaeth ac sy’n darparu ystod o wasanaethau ataliol arloesol o fewn cymunedau lleol.

info@welshwomensaid.org.uk

02920 541551

Tŷ Pendragon
Plas Caxton
Pentwyn

Caerdydd
United Kingdom
CF23 8XE
Cyrraedd yma