Cardiff Women’s Aid

Ewch i Wefan

Mae Cymorth i Ferched Caerdydd yn darparu cymorth seiliedig ar anghenion a lle diogel i bob menyw a phlentyn sy'n profi ac mewn perygl o drais ar sail rhywedd. Rydym yn gweithio ochr yn ochr â goroeswyr i greu newid, gan godi ymwybyddiaeth o achosion a chanlyniadau trais yn erbyn menywod a merched. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth ag eraill i atal trais ar sail rhywedd a hyrwyddo cydraddoldeb.

admin@cardiffwomensaid.org.uk

02920 460566 (Helpline: 24hr)

Rise One Stop Shop

Cardiff Royal Infirmary

Block 24
Longcross Street

Caerdydd
CF24 0JT
Cyrraedd yma