Calan DVS

Ewch i Wefan

Elusen cam-drin ddomestig sy'n gwasanaethu Castell-nedd Port Talbot a Phen-y-bont ar Ogwr. Mae model gwasanaeth Calan yn amrywio o wasanaethau trais domestig craidd i ddioddefwyr benywaidd gan gynnwys lloches, cefnogaeth yn y gymuned a gwasanaethau galw heibio argyfwng, cefnogaeth i blant a phobl ifanc sy'n agored i drais a cham-drin domestig (DVA).

enquiries@calandvs.org.uk

01639 633580

Cymru