C.A.L.L. Helpline

Ewch i Wefan

Mae Llinell Cyngor a Gwrando Cymunedol yn cynnig cefnogaeth emosiynol a gwybodaeth/llenyddiaeth ar iechyd meddwl a materion cysylltiedig i bobl Cymru.

Gall unrhyw un sy'n pryderu am eu hiechyd meddwl eu hunain neu iechyd meddwl perthynas neu ffrind gael mynediad i'r gwasanaeth. Mae C.A.L.L. yn cynnig gwasanaeth gwrando a chymorth cyfrinachol.

0800 132 737 / text help 81066

Llinell gymorth sylw Cymru Gyfan
Cymru