AAFDA

Ewch i Wefan

Mae Eiriolaeth ar ôl Angheuol Cam-drin Domestig (AAFDA) yn rhoi cymorth i deuluoedd sydd mewn profedigaeth o ganlyniad i gam-drin domestig angheuol neu hunanladdiad lle mae cam-drin domestig wedi bod yn ffactor. Maent yn darparu arweiniad arbenigol, eiriolaeth arbenigol a chefnogaeth cyfoedion drwy gydol y broses Adolygiad Dynladdiad Domestig (DHR) i gefnogi iechyd meddwl a lles emosiynol. Fel rhan o'r broses hon mae teuluoedd yn dysgu ymdopi a byw gyda'r trawma maen nhw wedi'i brofi.

help@aafda.org.uk

07887 488 464