18-25 Gwasanaeth Ymyrraeth Gynnar

Cefnogi oedolion ifanc sy'n ymwneud â'r system cyfiawnder troseddol i fyw bywydau cadarnhaol, iach, heb droseddu. Bydd y gwasanaeth yn cefnogi ac yn gwrando ar oedolion ifanc i adolygu dewisiadau a chanlyniadau. Mae Future 4 yn croesawu atgyfeiriadau gwirfoddol i’r gwasanaeth gan yr heddlu, y gwasanaeth prawf a bydd hefyd yn ystyried atgyfeiriadau gan asiantaethau eraill (e.e. trydydd sector, gwasanaethau awdurdod lleol).

future4@uk.g4s.com
De Cymru