Mae’r Tîm Gweithredol yn sicrhau bod dyletswyddau statudol yn cael eu cyflawni ac yn rhoi cymorth i Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu. Mae’r tîm yn cynnwys Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, ynghyd â’u Dirprwy ac mae’r Prif Weithredwr a’r Prif Swyddog Cyllid yn ymuno â nhw hefyd.

Emma Wools

Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu

Etholwyd Emma yn Gomisiynydd Heddlu a Throsedd ar 2 Mai 2024.

Lee Jones

Prif Weithredwr & Swyddog Monitro

Lee yw Pennaeth y gwasanaeth cyflogedig a'r Swyddog Monitro, ef sy'n gyfrifol am sicrhau bod y dyletswyddau statudol yn cael eu cyflawni.

Dave Holloway Young

David Holloway-Young

Prif Swyddog Ariannol

Mae gan y Prif Swyddog Cyllid gyfrifoldeb cyffredinol am gyfeiriad strategol, cynllunio a rheoli trefniadau rheoli ariannol y Comisiynydd yn unol â safonau proffesiynol, cyfrifoldebau deddfwriaethol ac ymddiriedolwyr. Mae hyn yn cynnwys cynghori ar lefel praesept, balansau wrth gefn a chadernid trefniadau rheoli ariannol yr Heddlu.