Tîm Gweithredol

Prif Weithredwr: Lee Jones

Cyfiawnder Troseddol

Arweinydd Strategol: Sian Rees

Cyllid

Arweinydd Strategol: Arron Norman

Cynllunio Perfformiad ac Ymgysylltu

Arweinydd Strategol: Laura Armitt

Craffu, Sicrwydd a Chydraddoldeb

Arweinydd Strategol: Charlotte Amoss

Dioddefwyr a Bregusrwydd

Arweinydd Strategol: Paula Bills

Ansawdd, Safonau a Chydymffurfio

Arweinydd Strategol: Jayne Woodward