Heddlu De Cymru

Er mwyn rhoi gwybod am drosedd, mewn argyfwng ffoniwch 999

Ar gyfer materion llai brys neu i riportio trosedd neu ddigwyddiad sydd eisoes wedi digwydd, ffoniwch 101, neu cliciwch ar y botwm isod i wneud adroddiad ar-lein.

Adroddiad Ar-lein

Action Fraud

Gallwch riportio twyll neu seiberdroseddu i Action Fraud unrhyw adeg o’r dydd neu’r nos gan ddefnyddio eu teclyn adrodd ar-lein. Mae adrodd ar-lein yn gyflym ac yn hawdd.

Adroddiad Ar-lein