Os hoffech gysylltu â’r Comisiynydd neu’r tîm ehangach, gwneud cwyn neu ddiolch am wasanaeth da, defnyddiwch ein ffurflen gyswllt ar waelod y dudalen hon.

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg.

E-bost: commissioner@south-wales.police.uk Ffôn: 01656869366 Cyfeiriad y Swyddfa:
Ty Morgannwg
Cowbridge Road
Bridgend
CF31 3SU
Cyrraedd yma