Dod o hyd i gefnogaeth

Mae'r adran hon yn rhoi gwybodaeth i chi am wahanol fathau o sefydliadau partner a thrydydd parti yn lleol ac yn genedlaethol a allai eich helpu.

Cwynion ac Adolygiadau

Rydym yn cydnabod y bydd adegau pan fydd pobl yn teimlo'n anfodlon â'r gwasanaeth maent wedi'i dderbyn, darganfyddwch fwy am yr opsiynau sydd ar gael i chi.

Rhoi gwybod am drosedd

Dim ond i'r Heddlu y dylid adrodd am droseddau a digwyddiadau ac nid i'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu.

Cysylltwch â ni

Rhyddid Gwybodaeth

Cais Cyrchu Gwrthrych Data

Mae Deddf Diogelu Data 2018 yn rhoi'r hawl i chi ofyn am gopi o wybodaeth sydd gan sefydliad amdanoch.