Mae’r wybodaeth ganlynol yn esbonio sut rydym yn bodloni’r gofynion datgelu sy’n ymwneud â chaffael nwyddau a gwasanaethau, h.y. “Faint rydym yn ei wario ac ar beth rydym yn ei wario”.

Contractau a Gwahoddiadau i Dendro

Mae dyletswydd ar y Comisiynydd i gyhoeddi manylion pob contract lle mae’r gwerth dros £10,000 ynghyd â chopi o bob gwahoddiad i dendro a gyhoeddwyd.

Useful Documents

Archwiliwch ein tudalen adnoddau diweddaraf i gael y wybodaeth ddiweddaraf a mewnwelediadau gwerthfawr.

Adnoddau

Sut i wneud Busnes gyda Heddlu De Cymru