Ymwelwyr Lles Anifeiliaid

Mae cynllun Ymweliadau Lles Anifeiliaid Heddlu De Cymru, sef un o nifer bach o heddluoedd sydd ag adran Cŵn a Cheffylau eu hunain, yn cynnwys gwirfoddolwyr yn adrodd ar les cŵn a cheffylau’r heddlu drwy ymweld â safle cŵn a cheffylau Heddlu De Cymru bob pythefnos. Bydd pob gwirfoddolwr yn cael hyfforddiant ac arweiniad er mwyn cynnal yr ymweliadau hyn.

Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd

“Cynllun ymwelwyr annibynnol â dalfeydd yw’r system sefydledig lle mae gwirfoddolwyr yn mynd i orsafoedd yr heddlu i edrych ar y ffordd y caiff unigolion sydd yn y ddalfa eu trin a chyflwr y gorsafoedd yn ogystal â sicrhau y caiff eu hawliau a’u hawliadau eu goruchwylio. Mae’n cynnig amddiffyniadau a chyfrinachedd i’r unigolion sydd yn y ddalfa a’r heddlu a sicrwydd i’r gymuned leol”.

Gydag oddeutu 26,000 o arestiadau’n arwain at gadw unigolion yn y ddalfa yn Ne Cymru yn ystod 2019/20, mae’n oruchwyliaeth gymunedol effeithiol o ddalfeydd yr heddlu ac yn un agwedd ar rôl graffu a goruchwylio gyffredinol y Comisiynydd.

Os hoffech gysylltu â ni i gael rhagor o wybodaeth am ein cynlluniau ymweld i wirfoddolwyr, e-bostiwch ni yn volunteer@south-wales.police.uk.” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>volunteer@south-wales.police.uk.