Ystadegau Perfformiad Talu

Crynodeb

Mae’n ofynnol i gyrff sector cyhoeddus ddarparu ystadegau sy’n dangos ein perfformiad talu mewn perthynas â chyflenwyr nwyddau a gwasanaethau, fel rhan o’n hymrwymiad i gadwyni cyflenwi moesegol, cyhoeddir ein hystadegau.

2023/24 74.08 KB 2022/23 95.75 KB 2021/22 407.98 KB