Talwyd i Ddirprwy Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu:

Crynodeb

Gwariant teithio a llety a wnaed ar ran y Dirprwy Gomisiynydd

Mawrth 2019 - Ebrill 2020 248.00 KB Ebrill 2022 - Mawrth 2023 296.64 KB Ebrill 2023 - Rhagfyr 2023 247.26 KB