Hysbysiad Praesept

Crynodeb

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru wedi gosod cyllideb yr heddlu ar gyfer 2024-25 fel £387m

Mae elfen yr heddlu o’r dreth gyngor wedi cynyddu 8.69% – £28.20 y flwyddyn (£2.35 y mis). Cyfanswm y gost flynyddol i aelwyd Band D fydd £352.67 y flwyddyn am wasanaeth heddlu 24 awr, saith diwrnod yr wythnos.

Beth ydych chi’n ei dalu

Precept gan Band Treth y Cyngor

Band A Band B Band C Band D Band E Band F Band G Band H Band I
£235.11 £274.30 £313.48 £352.67 £431.04 £509.41 £587.78 £705.34 £822.90
Hysbysiad Praesept 2024-2025 371.42 KB