Sut i wneud Busnes gyda Heddlu De Cymru

Crynodeb

Mae Heddlu De Cymru yn gwario tua £65 miliwn y flwyddyn ar nwyddau a gwasanaethau, gan ddarparu ystod eang o gyfleoedd masnachol i sefydliadau o bob maint.

Bwriad y canllaw hwn yw rhoi gwybodaeth am weithdrefnau gosod contractau’r heddlu ac esbonio sut i wneud cais am gontractau sydd wedi’u hysbysebu, yn ogystal â beth i’w ddisgwyl gan gyflenwyr sy’n darparu nwyddau neu wasanaethau i’r heddlu.

.

Sut i wneud Busnes gyda Heddlu De Cymru 42.03 KB