Strategaeth Ariannol Tymor Canolig 2022-2026

Crynodeb

Mae’r Strategaeth Ariannol Tymor Canolig (MTFS) hon yn cwmpasu blynyddoedd ariannol 2023/24 i 2026/27.

Strategaeth Ariannol Tymor Canolig 2022-2026 4.14 MB