Mesurau Troseddu a Phlismona Cenedlaethol

Crynodeb

Gellir dod o hyd i wybodaeth am flaenoriaethau plismona cenedlaethol fel y mynegwyd gan yr Ysgrifennydd Gwladol drwy glicio’r ddolen isod.

Mae blaenoriaethau ar waith er mwyn:

  • Lleihau llofruddiaeth a lladdiadau eraill
  • Lleihau achosion o drais difrifol
  • Amharu ar gyflenwi cyffuriau ac ar linellau cyffuriau
  • Lleihau troseddau cymdogaeth
  • Gwella boddhad ymhlith dioddefwyr gyda ffocws penodol ar ddioddefwyr cam-drin domestig
  • Mynd i’r afael â seiberdroseddau
Mesurau Troseddu a Phlismona Cenedlaethol - Hyd at fis Rhagfyr 2023 359.78 KB Mesurau Plismona a Throseddu Cenedlaethol 129.30 KB