Heddlu De Cymru – Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau 2023

Crynodeb

Mae’n ofynnol yn ôl y gyfraith i Heddlu De Cymru gynnal Adrodd Cyflog Rhwng y Rhywiau o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010, fel y mae pob cyflogwr â 250 neu fwy o gyflogeion

Heddlu De Cymru - Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau 2023 927.31 KB