Gwariant dros £500

Crynodeb

Mae’n ofynnol i Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu gyhoeddi gwybodaeth benodol i alluogi’r cyhoedd i’w dwyn i gyfrif, a restrir isod yn wariant dros £500.

Mawrth 2024 351.67 KB Chwefror 2024 361.36 KB Ionawr 2024 330.14 KB Rhagfyr 2023 309.94 KB Tachwedd 2023 349.03 KB Hydref 2023 315.13 KB Medi 2023 368.56 KB Awst 2023 370.94 KB Gorffennaf 2023 363.24 KB Mehefin 2023 378.88 KB Mai 2023 339.07 KB Ebril2023 342.94 KB