Cynllun Yr Heddlue A throseddu De Cymru 2023-27

Crynodeb

Mae’r Cynllun hwn yn nodi’r blaenoriaethau y byddaf yn dwyn y Prif Gwnstabl i gyfrif yn unol â nhw wrth i ni barhau â’n taith a rennir tuag at gymunedau diogel a hyderus ledled De Cymru ac y byddaf i a fy nhîm yn cyfrannu atynt

Police & Crime Plan 2023 - 2027 4.86 MB