Cynllun Gweithredu Gwrth-Hiliaeth Cyfiawnder Troseddol i Gymru

Crynodeb

Wedi’i gyhoeddi gan Fwrdd Cyfiawnder Troseddol Cymru, mae’r cynllun yn amlinellu penderfyniad partneriaid ledled Cymru i wneud popeth y gallant, yn unigol ac ar y cyd i gael gwared ar unrhyw hiliaeth ar draws y System Cyfiawnder yng Nghymru.

Cynllun Gweithredu Gwrth-Hiliaeth Cyfiawnder Troseddol i Gymru 8.01 MB