Cynllun cyhoeddi Rhyddid Gwybodaeth

Crynodeb

Pwrpas y Cynllun Cyhoeddi Rhyddid Gwybodaeth (DRhG) yw rhoi gwybod i chi pa wybodaeth sydd ar gael yn rhwydd gennym.

Cynllun cyhoeddi Rhyddid Gwybodaeth 759.13 KB