Cwynion yn erbyn Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu

Crynodeb

Mae gan y Comisiynydd ddyletswydd i fanylu ar nifer y cwynion neu’r materion ymddygiad a ddaeth i’w sylw gan Banel yr Heddlu a Throseddu, gellir dod o hyd i’r rhain isod

Cwynion yn erbyn Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu 430.17 KB