Cofnodion Cyfarfod PALG

Crynodeb

Ymhlith y pynciau a drafodwyd yn 2023 mae’r ymateb cychwynnol i Gam-drin Domestig ac ymateb Heddlu De Cymru i adroddiad fetio a misogyny HMICFRS.

Ymhlith y pynciau a drafodwyd yn 2022 mae Atal a Chwilio, Perthnasoedd Cymunedol ac Atebolrwydd yr Heddlu, Troseddau Casineb a Thechnoleg Adnabod Wynebau.

Ymhlith y pynciau a drafodwyd yn 2021 mae Troseddau Casineb Ar-lein, cynigion Gweithredu Cadarnhaol ar gyfer gweithlu cynrychioliadol a rheoli ymddygiad afresymol o gwyno.

Cofnodion Rhagfyr 2023 227.59 KB Cofnodion Medi 2023 199.70 KB Cofnodion Mehefin 2023 185.63 KB Cofnodion Ebrill 2023 190.15 KB Cofnodion Rhagfyr 2022 169.36 KB Cofnodion Medi 2022 178.21 KB Cofnodion Mehefin 2022 108.72 KB Cofnodion Mawrth 2022 112.33 KB