Cofnodion Bwrdd Craffu ac Atebolrwydd

Crynodeb

Ymhlith y pynciau a drafodwyd yn 2023 mae Camfanteisio ar Blant a bregusrwydd, Cynllun Ymweld Annibynnol â Dalfeydd a diweddariad ar gynllunio ymlaen.

Ymhlith y pynciau a drafodwyd yn 2022 mae marcwyr Iechyd Meddwl, amddiffyn dioddefwyr twyll sy’n agored i niwed a gwarediadau y tu allan i’r llys.

Mae’r pynciau a drafodwyd yn 2021 yn cynnwys cynrychiolaeth Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig, Adnabod Wynebau Awtomataidd a rôl y SCCH wrth gefnogi’r gwaith o ddarparu Diogelwch Cymunedol a Phlismona Cymdogaeth.

Hydref 2023 156.92 KB Mai 2023 163.82 KB Ebrill 2023 147.93 KB Chewfror 2023 164.29 KB Mai 2022 163.55 KB Ebrill 2022 185.53 KB Mawrth 2022 115.85 KB Rhagfyr 2021 52.11 KB Tachwedd 2021 40.97 KB Medi 2021 113.78 KB Awst 2021 141.96 KB May 2021 114.21 KB Mawrth 2021 140.91 KB Chwefror 2021 120.51 KB