Bwrdd Strategol y Comisiynydd 2023

Crynodeb

Cynhelir cyfarfod Bwrdd Strategol y Comisiynydd bob dau fis calendr ac mae’n elfen allweddol o’r fframwaith llywodraethu. Mae’n galluogi’r Comisiynydd i fonitro darpariaeth Cynllun yr Heddlu a Throseddu ac i ddwyn y Prif Gwnstabl i gyfrif am ddarparu gwasanaeth heddlu effeithlon ac effeithiol yn Ne Cymru.

Medi 2023 214.65 KB Mehefin 2023 213.84 KB Mawrth 2023 203.34 KB Ionawr 2023 215.55 KB