Polisi ar gyfer cwynion o dan Safonau’r Gymraeg

Crynodeb

O dan y polisi hwn, gall unrhyw berson sy’n teimlo bod Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru, neu unrhyw un o’i staff, wedi torri ei rwymedigaethau o dan Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011.

Polisi ar gyfer cwynion o dan Safonau'r Gymraeg 153.73 KB